Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394
UncategorizedNovember 13, 2023by Admin

NEVIDLJIVI HEROJI

Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Gradskog područja Blagaj-Mostar: Doborovoljni vatrogasci uvijek “pod naponom”.

Kako djelovati prilikom požara, koga i na koji način pozvati i kako izvršiti evakuaciju iz požarom ugroženog prostora vječite su dileme kada su požari u pitanju. Međutim, vatrogasaci su jedina adresa bilo da su u pitanju profesionalne vatrogasne brigade ili se njihov rad oslanja na tradiciju dobrovoljnog vatrogastva.

Ako se zna da dobrovoljno vatrogastvo počiva na slobodnoj volji pojedinca koji se, sa istim takvim osobama, udružuje u dobrovoljne vatrogasne jedinice i u kojima se svojom svečanom izjavom ti ljudi obavezuju da će časno, svjesno i besplatno vršiti vatrogasnu službu onda se ovakav vid organizovanja mora posmatrati sa veliki poštovanjem.

Prije svega zato što je za ovakav anganžman potrebna velika svijest o pomoći onome ko je u nevolji što je odlika izuzetno kvalitetnih ljudi koji su spremni biti stalno u pripravnosti i čekati znak za uzbunu.

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) “Gradskog područja Mostar Jugoistok Blagaj”, aktivnostima projekta “DVD za sve”, podigli su svijest o značaju koje, u zajednici, ima ovako organizovana grupa građana.

Edukacije u osnovnim školama u Blagaju i Gnojnicama su pokazale da je ovakav pristup prijeko neophodan kako bi se i nastavno osoblje i stariji učenici edukovali o važnosti početnog gašenja požara koje može biti ključno za sprječavanje razvoja većeg nekontrolisanog plamena u zatvorenim prostorima.

Tako su nastavnici i učenici ovih dvaju osnovnih škola prisustvali detaljnoj analizi izložene vatrogasne opreme sa fokusom na njenu ispravnu upotrebu i sigurno rukovanje te se, nakon toga, pristupilo pokaznoj vježbi u kontrolisanim uslovima tokom koje su i nastavnici i učenici imali prilike da rukuju sa ovom opremom i gase otvoreni plamen.

Aktivnostima ovog projekta članovi DVD “Gradskog područja Mostar Jugoistok Blagaj” su uspostavili bolji sistem zaštite od požara u Osnovnim školama u Blagaju i Gnojnicama i to edukacijom nastavnog osoblja i učenika o samom pristupu požaru.

Projekat “DVD za sve” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Mostar.

Share