Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394

Projekti

Realizovani projekti u posljednje tri godine

https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2017/04/Link4Cooperation-JPG-scaled-1-1280x960.jpg

Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega EU finansira 89,92%.LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)” (januar 2021.- decembar 2023.)

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u partnerstvu sa Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, ALDA – Evropskom asocijacijom za lokalnu demokratiju i ALDA Skopje kao pridruženim partnerom implementira trogodišnji projekat “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, koji je finansiran sredstvima Evropske unije. Projekat promoviše principe dobrog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekat ima za cilj da ojača kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i organizacija civilnog društva (OCD) u sprovođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne probleme zajednica i, zahvaljujući tom participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja za te probleme. Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner lokalnih vlasti za kreiranje politika i reformi unutar BiH. Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar.
https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2022/05/20200926_103952-1280x960.jpg

Vrijednost projekta: 26,650.00€. Finansirana od strane FARMA II Podrška poljoprivrednim klasterima u Hercegovini (januar-oktobar 2020. godine)

Asocijacija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH, u partnerstvu sa NVO “Centar za razvoj Hercegovine” (CRH), je u januaru 2020. godine započela projekat podrške poljoprivrednim klasterima Hercegovine, u trajanju od devet mjeseci mjeseci. Projekat je finansiran od strane projekta USAID/Svveden FARMA II. Osnovni cilj projekta je putem kontinuiranih edukacija i savjetodavnih usluga, sistematski podići nivo i kvalitet znanja, vještina, informisanosti ciljane grupe korisnika kako bi se poboljšala organizovanost, planiranje, efikasnost rada kako klastera, tako i članica što bi za posljedicu imalo veći kvantiteti i kvaliteti proizvodnje i proizvoda, konkurentnost kako pojedinca tako i klastera, a krajnji rezultat bilo povećanje dohotka korisnika, stvaranje bolje veze sa tržištem, širenje poslovne mreže. Aplikant: REDAH
https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2022/05/tr_nk-2-1280x960.jpg
Ovaj projekat je realizovan u sklopu Prvog poziva za projektne prijedloge prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina-Crna Gora (EuropeAid/153071/DD/ACT/BA-LOT 2 IPA/2017/153071-2/45) Projekat se sprovodio na području grada Trebinja i opštine Bileća u BiH te opština Nikšić i Plužine u Crnoj Gori. Opšti cilj projekta bio je razviti funkcionalnu međusektorsku saradnju i povezati kulturno-istorijsku i prirodnu baštinu sa turizmom u prekograničnom području. Specifični cilj projekta bio je stvaranje i promocija zajedničkih prekograničnih turističkih proizvoda ohrabrivanjem partnerstava u kulturi i turizmu i obnavljanjem zanemarene kulturne i istorijske baštine u projektnim područjima. Partneri iz BiH su bili UG „Centar za razvoj Hercegovine“, Grad Trebinje i UG „Home“, dok su projektni partneri u Crnoj Gori bili JU „Centar za kulturu“ Plužine, „Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore“ i NVO „Ženska akcija“. Aplikant: JU „Kulturni centar Trebinje“.
https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2020/09/inner_image_04.jpg

KONTAKTIRAJTE NASRadimo zajedno

[contact-form-7 404 "Not Found"]