Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394

 

 

 

Novi pravni okvir za
zaštitu podataka o
ličnosti


Politika privatnosti

 


Ko smo mi


UG “Centar za razvoj Hercegovine” , Ložiona bb, 89101 Trebinje, BiH; crh@teol.net; 0038765589394 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

 

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

UG “Centar za razvoj Hercegovine”  prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

 


Svrha obrade i pravni osnovUG “Centar za razvoj Hercegovine”  koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Komunikacija sa  korisnicima

UG “Centar za razvoj Hercegovine”  podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

 


Korisnici podataka


 ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

 


Zaštita podatakaUG “Centar za razvoj Hercegovine”  štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

UG “Centar za razvoj Hercegovine”  čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   n/a

 


Automatizovano donošenje odluka i profilisanjeUG “Centar za razvoj Hercegovine”  ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

 


Transfer podataka o ličnosti van EUUG “Centar za razvoj Hercegovine”  ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

 


Transfer podataka o ličnosti van SrbijeUG “Centar za razvoj Hercegovine”  vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u sledeće države:
Bosna i Hercegovina

 


Prava građana


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem UG “Centar za razvoj Hercegovine”  na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Ložiona bb, 89101 Trebinje, BiH; crh@teol.net; 0038765589394

 


Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.