O NAMA

Udruženje građana "Centar za razvoj Hercegovine" - CRH počeo je sa radom u oktobru 2003. godine i skoro dvije decenije, ispunjavajući svoje programske zadatke i ciljeve, aktivno učestvuje u stvaranju neophodnih uslova za razvoj regije
https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2022/05/CRH-LOGO-2.jpg

Promovisanje održivog razvoja Hercegovine

https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_06.png

Održivi razvoj Hercegovine

UG “Centar za razvoj Hercegovine” (CRH) osnovano je 2003.godine i od tada radi na promovisanju održivog razvoja Hercegovine spajajući tako demokratizaciju društva (saradnja lokalnih vlasti i civilnog sektora) sa tipičnim i tradicionalnim poljoprivrednim proizvodima i bosanskohercegovačkim autentičnim selima smatrajući tu netipičnu fuziju osnovom ekonomskog (turistički neprocjenjivog) potencijala.
Na taj način profilisana je strategija ovog udruženja iz Trebinja koja je sadržana u kordinaciji uravnoteženog razvoja prvog sektora (privatna preduzeća i izvori finansiranja), drugog sektora (organi vlasti) i trećeg sektora (samoorganizovani i povezani građani) koja će se realizovati uz poštovanje svih osobenosti ova tri sektora. Samo na ovaj način se može mijenjati kolektivna svijest o potencijalima koje Trebinje i Hercegovina nudi. Počeci rada UG “CRH” vezani su za ekologiju. Potom je ruralni razvoj i “Know-how” iz Italije usmjerio rad ovog udruženje prema održivom razvoju odnosno svim onim što će uskoro prerasti u cirkularnu ekonomiju odnosno u drugačiju filozofiju korišćenja resursa i u turizmu i u poljoprivredi i u politici i u svim drugim sektorima. UG “CRH” radilo je na stvaranju Euro regiona na tromeđi Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske kako bi se jače povezali komšijski gradovi. Većina projekata “CRH” usmjerena je na uvezivanju nevladinog, javnog i biznis sektora kako bi se mogli postaviti osnove za stvaranje civilnog društva prema evropskim standardima. Ova organizacija puno „duguje “ fondaciji Business Inovation Programs i njihovim edukacijama u Norveškoj i u Bosni i Hercegovini tokom kojih su detektovane komparativne prednosti, ali i nedostaci Bosne i Hercegovine te je postalo jasno da samo spoj gore pomenuta tri sektora i promjena mentalnih slika lokalnih ljudi može dovesti do napretka. S druge strane promišljanje o hrani, ne kao lokalnoj, nego hrani lokaliteta, kao nezaobilaznom alatu za promociju teritorije treba da bude na vrhu prioriteta Hercegovine. Sva iskustva iz ove oblasti “CRH” duguje OXFAM Italia (nekadašnji UCODEP). Od njih smo naučili da nije dovoljno samo reći da imamo razvijeno selo, mnogo je važnije istaći koju i kakvu priču sa sobom nosi to selo, zašto bi ga trebalo posjetiti u krajnjem, i zašto se zadržati tu na nekoliko dana. U sam razvoj sela, neophodno je uključiti maksimalno i struku, s ciljem da se kuće sačuvaju u izvornom stanju, sa tragom istorije na njima, da onaj ko dođe osjeti generacije koje su tu živjele i da se sve to prezentuje na najbolji način. Potom je na red došla i saradnja sa Savjetom Evrope i njihov program “Akademija za lidere” i ELoGE proces koji su ukazali koliko je važno da lokalne zajednice permanentno rade na unapređenju vrijednosti lidera i uposlenika te svakodnevnoj saradnji sa stanovništvom
Saradnja sa Norveškom
Savjet Evrope i ELoGE proces
Regionalno angažovanje
Od svog osnivanja do danas projektima "CRH" obuhvaćeno je više od pola miliona direktnih i indirektnih korisnika na području cijele Bosne i Hercegovine te prekograničnog područja trougla BiH, Hrvatske i Crne Gore
https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2022/05/CRH-LOGO-3-160x160.png

 

https://crhtrebinje.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_07.png

MISIJA CRH

Podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i region saradnjom loklanih vlasti, poslovnog sektora i civilnog društva.