Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394

Prijedor, Novi Grad i Kostajnica u projektu „Link za saradnju/suradnju“

Izražena namjera za jačanje saradnje i bolje razumijevanje između OCD-ova i lokalnih administracija

 

Sjeverozapad Bosne i Hercegovine uključen je preko Kostajnice, Novog Grada i Prijedorau u projekat „Link za saradnju/suradnju“, financiran sredstvima Evropske unije.

Ove tri lokalne zajednice iz Republike Srpske dio su prijedorske regije, a odabrane su zbog dugogodišnje saradnje koju imaju sa Agencijom Lokalne Demokratije (LDA) iz Prijedora, te obostranim pozitivnim iskustvima koja su obilježila tu saradnju.

Ta saradnja se prije svega oslikava u kontaktima sa nevladim organizacijama u ovim lokalnim zajednicama te je veoma važno napomenuti da je sam grad Prijedor više od 20 godina grad partner LDA Prijedor kao i da su svi projekti realizovani od strane LDA Prijedor osmišljeni u saradnji sa predstavnicima Gradske uprave Prijedor.

Opština Novi Grad je, prije svega, prepoznatljiva po organizovanju aktivnosti na zaštiti životne sredine te inicijativama vezanim za odlagališta nuklearnog otpada na granici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske te je težište i saradnje LDA Prijedor i gradske administracije Prijedor usmjereno u traženju rješenja za ovaj veliki problem.

Opština Kostajnica se trenutno nalazi u fazi pripreme Pravilnika o dodjeli sredstava NVO, a fokus aktivnosti je usmjeren ka sanaciji štete od razornog zemljotresa koji je, osim Hrvatske pogodio i svjevernozapadn dio BiH u decembru 2020. godine.

U dosadašnjim susretima sa predstavnicima lokalnih uprava je izražena želja za saradnjom na projektu „Link za saradnju“, koja je i potvđena prisustvom zamjenika gradonačelnika Grada Prijedora Žarka Kovačevića i načelnika opština Novi Grad i Kostajnica, Miroslava Drljače i Nikole Janjetovića.

U ovim lokalnim zajednicama primjetno je aktiviranje građana putem neformalnih grupa u procese rješavanja konkretnih problema s ciljem poboljšavanja uslova života u svojim sredinama, jer je zaključeno da se na taj način najbolje rješavaju konkretni problemi građana.

Imajući u vidu spremnost predstavnika lokalne administracije i aktivizam civilnog društva uključili smo ove tri lokalne zajednice u projekat „Link za saradnju“ kako bi dali doprinos jačanju saradnje i boljem razumijevanju organizacija civilnog društva i lokalnih administracija.

Grad Prijedor, Republika Srpska, https://www.prijedorgrad.org/sr-BA/

Dalibor Pavlović, gradonačelnik

Opština Novi Grad, Republika Srpska, https://www.opstina-novigrad.com/

Mirosla Drljača, načelnik

Opština Kostajnica, Republika Srpska, https://www.opstina-kostajnica.com/

Nikola Janjetović, načelnik

Share