Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394

Zavidovići, Žepče i Maglaj u projektu „Link za saradnju/suradnju“

Spremnost predstavnika lokalne administracije i aktivizam civilnog društva kao preduvjet uspjeha

 

U projekat „Link za saradnju/suradnju“, financiranog sredstvima Europske unije, uključene su tri općine sa područja Zeničko-dobojskog kantona, Zavidovići, Žepče i Maglaj, kao općine u sjevernom djelu kantona u srednjem toku rijeke Bosne. Iako su susjedne općine svaka od njih ima svoje osobnosti i specifičnosti prije svega u ekonomskom razvoju i održivosti.

Općina Zavidovići je dugogodišnji domaćin uredu Agencije lokalne demokratije Zavidovići i učesnik u brojnim projektima saradnje koji se provode u partnerstvu sa italijansikim organizacijama i lokalnim vlastima. Općina Žepče je naročito aktivna na polju lokalnog ekonomskog razvoja i stvaranju povoljnog okruženja i boljih životnih uvjeta za stanovnike Žepče zahvaljujući radu Razvojne agencije Žepče. Općina Maglaj ulaže značajne napore za stvaranje poticajnog okruženja i pokazala je spremnost za učešće u različitim projektima koji doprinose daljem lokalnom razvoju.

Na području ovih općina primjetan je značajan aktivizam građana i organizacija civilnog društva koje su se angažovale u procesima javnog zagovaranja i realizaciju različitih aktivnosti za poboljšanje uslova života u svojim zajednicama.

Imajući u vidu spremnost predstavnika lokalne administracije i aktivizam civilnog društva uključili smo ove tri susjedne općine u naš projekat „Link za saradnju/suradnju“ kako bi doprinjeli osnaživanju organizacija civilnog društva te unaprijedili sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave.

Općina Zavidovići, Federacija BiH, Zeničko-dobojski kanton, http://www.zavidovici.ba/

Hašim Mujanović, načelnik, Stanovnika 35.988 (2013), Površina 555,69 km2

Općina Žepče, Federacija BiH, Zeničko-dobojski kanton, http://www.opcina-zepce.com/

Mato Zovko,načelnik, Stanovnika 30.219 (2013), površina  283,53 km2

Općina Maglaj, Federacija BiH, Zeničko-dobojski kanton, http://www.maglaj.ba

Mirsad Mahmutagić, načelnik, Stanovnika 23.146 (2013), površina 238,77 km2

Share