Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394
UncategorizedNovember 15, 2023by Admin

I KRIVOLOV IMA SVOJE GRANICE

Sportsko ribolovno udruženje “Mrena” Kostajnica: Ribočuvari, preteče prvih ekologa

Ribolovačka društva su predstavljala prve organizovane grupe građana koja su radila na očuvanju životne sredine, borila se za foloru i faunu Rijeka, i, na neki način, bili preteča i ekoloških organizacija u Bosni i Hercegovini.

Kada su ovakvi projekti u pitanju nije lako pisati o njima jer učinjeno je daleko više od onoga što se vidi i što se može zabilježiti, jer su najvažniji rezultati vidljivi tek kada se pogleda ispod vode.

Sportsko ribolovno udruženje (SRU) “Mrena” iz Kostajnice je projektom “Una-jedna jedina” unaprijedilo ribočuvarsku sekciju svoje organizacije, te podiglo svijest o značaju očuvanja rijeka i njihovih obala kod mladih ljudi.

Rijeka Una predstavlja pravi ispit za sve one koji znaju njen značaj i žive od nje i uz ovu još uvijek očuvanu bosanskohercegovačku rijeku jer je najvažniji posao, kada su u pitanju zaštite Rijeka kod nas, kako održati trenutni nivo očuvanja i kako povećati broj onih koji na rijeku gledaju kao izvor života, a ne rezrovar otpada.

Tako su Kostajnički ribolovci uređenjem obala rijeke kosačicom koja je nabavljena kroz ovaj projekat skrenuli pažnju mladih za sebe. Upravo zbog daljnjeg rada sa mladima koji treba da nastave posao očuvanja jedne, jedine Une uređen je i prostor za ljetnu školu u kojoj se razgovaralo sa učenicma uzrasta osnovnih škola o rijeci koja život znači, potrebi da se očuva ovaj dragocjeni prirodni resurs te načinima na koji ti mladi Kostajničani mogu da doprinesu ovom važnom zadatku.

Osnovcima iz Kostajnice je objašnjeno šta to znači biti ribočuvar, koji su zadaci tih čuvara Une i šta znači njihov posao u očuvanju ove rijeke i njenog biljnog i životinjskog svijeta

te šta oni, ti mladi ljudi, mogu da urade kako bi Una bila još čistija.

Ribočuvari su im, potom, objasnili da je zadatak svakog ribara na Uni i da lovi i da čuva ribu i to tako što svi pravi riječni ribari znaju koje ribe se vraćaju nazad u rijeku, a koje se mogu koristi za ishranu ljudi.

Kosačica nabavljena ovim projektom koristiće se za kontinuirano uređenje obala rijeke Une koje su u nadležnosti ovog udruženja, a novi motor za čamac će povećati mobilnost ribočuvarske službe koja se svakodnevno suočava sa krivolovcima koji postavljaju mreže za izlov ribe obzirom da je takav način ribolova strogo zabranjen zakonom. Ovi krivolovci, poznatiji kao “mrežari”, najčešće love iz čamaca pa im mobilne ribočuvarske službe ne mogu prići bez čamca te tako ostaju bez dokaza i mogućnosti za pokretanje prekršajne odogovornost “mrežara”.

S tim u vezi važno je bilo i uređenje pristaništa za čamce što je bila još jedna aktivnost ovog projekta, a bitno je istaći da je projekat ‘’Una-jedna jedina’’ rađen u tijesnoj koordinaciji sa lokalnom samoupravom Kostajnice čime je potvrđen i značaj glavnog preduslova svakog dobro realizovanog projekat, a to je partnerstvo lokalnih samouprava i udruženja građana.

U Sportsko ribolovnom udruženju “Mrena” iz Kostajnice se nadaju da će mladi Kostajničani uticati i na starije stanovnike ove krajiške opštine te će ih, prepričavajući im šta su sve čuli u ljetnoj školi projekta ‘’Una-jedna jedina’’, motivisati da posmatraju Unu kao jednistveni evropski dragulj.

Projekat “Una-jedna jedina” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Opština Kostajnica.

Share