Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394
UncategorizedNovember 29, 2021by Admin

Sastanak s načelnicima opština Berkovići i Nevesinje

U okviru planiranih aktivnosti projekta LINK za saradnju/suradnju danas su u Berkovićima i Nevesinju održani sastanci sa rukovodstvima ovih Opština kako bi se usaglasili naredni koraci u procesu sprovođenja ovog projekta.

Održani sastanci bili su informativnog karaktera te su se referirali na edukaciju o ELoGE programu Vijeća EvropeAkademiji za lidere (LAP), “grant” šemi za civilni sektor u projektnom području, načinima za unapređenje saradnje svih učesnika u LINK za saradnju/suradnju projektu kao i o zajedničkoj promociji na društvenim mrežama i projektnom portalu.

Opštini Berkovići projektni tim je imao sastanak sa Načelnikom Nenadom Abramovićem i njegovim zamjenikom Bojanom Samardžićem, a u Nevesinju sa Načelnikom ove hercegovačke opštine Milenkom Avdalovićem.

Ispred projekta LINK za saradnju/suradnju sastancima su prisustvovale predstavnice koordinatora projekta iz Agencije lokalne demokratije Mostar kao i predstavnik partnerske organizacije iz  Centar za razvoj Hercegovine – CRH Trebinje.

Projekat LINK za saradnju/suradnju finansiran je sredstvima Evropske unije.

Share