Obala Luke Vukalovića bb Trebinje, Bosnia and Herzegovina
+387 65 589 394
UncategorizedAugust 5, 2021by Admin

Mostar, Jablanica i Nevesinje u projektu ‘’Link za saradnju/suradnju’’

Tri grada sa juga naše zemlje uključena u projekt LINK za saradnju/suradnu, finansiranog od EU, Mostar, Jablanica i Nevesinje, gdje će projektnim aktivnostima koordintirati Agencija lokalne demokratije Mostar.

Grada Mostar je partner domaćin Agencije lokalne demokratije Mostar i član naše asocijacije ALDA još od samog osnivanja Agencije u Mostaru 22. novembra/studenog 2004. godine. Tada je na osnivačkoj skupštini zajedno sa ostalim partnerima potpisao Memorandum o saradnji kojim se obavezao na partnerstvo u izgradnji demokratije i razvoju lokalne zajednice.

Jedan projekt kao što je ‘’LINK za saradnju/suradnu’’ sa svim svojim aktivnostima je posebno bitan za Grad Mostar, jer dolazi u vrijeme kada je ovaj Grad dobio loklanu vlast na izborima održanim u decembru/prosincu, 2020. godine, nakon punih 12 godina od održavanja posljednjih  izbora.  Lokalna zakonodavna vlast nije postojala niti radila punih 8 godina, te novoizabrana vlast ima pred sobom iznimno težak zadatak donošeja bitnih odluka uz poštivanje osvnih demokratskih principa.

LDA Mostar iskreno vjeruje da će projekt ‘’Link za saradnju/suradnu’’ bitno doprinjeti kvaliti usluga koje lokalne vlasti pružaju svojim građanima, te aktivnom učešću građana u svim prcesima bitnim za grad Mostar. Tim Agencije lokalne demokratije Mostar je iskorostio upravo ovaj projekt kao priliku za prvi susret sa novim gradonačelnikom Grada Mostara održanim u Gradskoj vijećnici 19. marta/ožujka, 2021. godine. Na ovom sastanku gradonačelnik Mario Kordić je iskazao spremnost na saradnju i dao svoju punu podršku njegovoj realizaciji.

Općina Jablanica je odabrana da bude partner na ovome projektu sa razlogom, a to je spremnost kako lokalnih vlasti tako i civilnog društva na saradnju. LDA Mostar ima dugogodišnju saradnju sa ovom općinom kroz realizaciju niza projekata usmjerenih na demokratizaciju i izgradnju lokalne zajednice. Imali smo priliku raditi na procjeni zadovoljstva građana servisima lokalne samopurave, na projektima jačanja uloge žena i mladih političkih lidera, radili smo na jačanju mjesnih zajednica, kulturnom nasljeđu, turizmu, a sve uz dobru saradnju sa lokalnim vlatima, udruženjima i građanima. Predstavici Agencije lokalne demokratije Mostar predstavili su projekt ‘’LINK za saradnju/suradnu’’ na sastanku u uredu gradonačenika održanom 9. juna/lipnja, 2021. godine. Ovo je ujedno bila prilika i šire predstaviti naš rad i saradnju sa ovom Općinom obzirom da je na čelu grada od posljednjih lokalnih izbora novi načelnik. Na ovom sastanku je iskazao veliko zadovoljstvo što će Općina Jablanica biti dio ovoga projekta, te obećao dati svoj doprinos u kvalitetnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti, što je pokazao kako svoim učešćem na početnoj konferenciji projekta odžranoj u Mostaru u maju/svibnju, 2021. godine, tako i na drugim aktivnostima naše organizacije koje su usmjerene na izgradnju lokalne zajednice i dobrih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva.

LDA Mostar će imati priliku tokom ovoga projekta aktivno sarađivati i sa još jednom lokalnom zajednicom sa juga Hercegovine, a to je Općina Nevesinje. Ovo je još jedna zajednica sa kojom smo imali dobru saradnji i ranije. U više navrata smo realizirali aktvnosti usmjerene na pomirenje i izgradnju trajnog mira, te uspostavi dobre saradnje među lokalnim zajednicama. Kroz ove procese smo zaista uspostavili dobru sardnju i povjerenje što će biti dobar početak za naš projekt ‘’Link za saradnju/saradnju’’ i sve njegove aktivnosti koje su usmjerene na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i civinog društva, te njihovu međusobnu saradnju.

Agencija lokalne demokratije Mostar zajedno sa svojim partnerima će dati svoj svesrdni doprinos da ključne aktivnosti ovoga projekta bitno utiču na izgradnju kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva ovih lokalnih zajednica, te uspostavi njihovih dobrih partnerskih odnosa, što je neophodna osnova za izgradnju lokalne zajednice ugodne za život svih njenih građana.

Share